Posts Tagged ‘סטרס’

הרצאה בודדת שמציגה בצורה הומוריסטית את דרך הטיפול בגוף והגורמים למחלות העידן החדש.

להלן ראשי הפרקים של ההרצאה "איך אנחנו מטפלים בגוף?":

 • האם אנחנו נותנים את הדלק הנכון לגוף?
 • הגורמים למחלות של העידן החדש
 • האם התזונה המודרנית מעשירה או "גונבת" ויטמינים מגופנו?
 • מי שודד את הויטמינים שלנו?
 • אבחנה בין שמנים טובים למזיקים?
 • האם השמן המזוכך תמים כמו שהוא נשמע?
 • מה זה שמן מוקשה?
 • להיות צרכנים נבונים
 • זיהוי תוספי מזון מזיקים לחץ – השינויים הגופניים בזמן לחץ,
 • נזקי הסטרס ודרכי התמודדות
 • בעיות שינה והתמודדות איתם
 • ההתמכרות לקפה
 • השפעת כמות הקלוריות על תוחלת החיים 

 

אמנון בצלאל
עצמון 16 ב נס ציונה
0544-806530
08-9301175